Andrej Likar: OSNOVE FIZIKALNIH MERJENJ IN MERILNIH SISTEMOV


DMFA–založništvo | Cenik

Osnove fizikalnih merjenj in merilnih sistemov
Zbirka: Zbirka izbranih poglavij iz fizike (številka 26)
Leto izida:  2011 (3. izdaja)
Obseg: 228 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-239-3
Cena: 14,99 EUR

KazaloO knjigi

Različne prijeme pri fizikalnih merjenjih obravnavamo iz zornega kota Kalmanovega filtriranja. Knjiga je razdeljena na tri smiselne sklope. V prvem izpeljemo Kalman-Bucyjeve enačbe in z njimi utemeljimo princip optimalne povratne zanke pri merilnih sistemih. Na tej osnovi obravnavamo senzorje, metode najmanjših kvadratov, fazno detekcijo in dušenje pri neoptimalnih merilnih sistemih. Tu tudi predstavimo osnovne prijeme matematične statistike, s katerimi povežemo statistične parametre merilnih sistemov z opazovanji. V drugem sklopu se ukvarjamo z merjenjem frekvence in časa ter s standardnimi senzorji premikov in temperature. Razprava o merjenju frekvence je zasnovana na fazno vpetih zankah. Na koncu študiramo v luči optimalne povratne zanke pogosto rabljene kompenzacijske sisteme, in sicer plinski servotermometer, servoakcelerometer, anemometer na vročo žico in radiacijske termometre.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2011. Zadnji popravek strani dne 27. oktobra 2011.