Serge Lang: MATKA!

Pogovori z učenci


DMFA–založništvo | Presekova knjižnica | Cenik | Več o knjigi

MATKA!
Naslov originala:  MATH!
Encounters with High School Students
Prevedel: Janko Moder
Zbirka: Presekova knjižnica (številka 34)
Leto izida: 1991
Obseg: 116 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 961-212-170-2
Cena: 5,01 EUR

KazaloO knjigi

Knjiga MATKA! je nekaj posebnega. Njen avtor Serge Lang je zelo priznan raziskovalec v algebri, napisal pa je tudi osemindvajset učenih knjig z različnih področij matematike. Predava na znani ameriški univerzi Yale, vendar se je pred nekaj leti na lastno pobudo oglasil pri srednješolcih v Parizu in v kanadskem Torontu. V knjigi beremo, kako se je z njimi pogovarjal o zanimivih vprašanjih elementarne matematike, kot so: raztegi likov in teles, število π, ploščina in obseg kroga, prostornina in površina krogle, prostornine piramid in stožcev, višje dimenzije, pitagorejska števila, neskončnosti, ... Seveda so ga učenci spraševali tudi o njegovem lastnem delu.

Razgovori so vseskozi živahni in duhoviti, kakor v izvirniku, tako nič manj v imenitnem prevodu našega priznanega jezikoslovca Janka Modra. Avtor doseže, da učenci sami izvedejo posamezne majhne korake v celotni izpeljavi in tako uvidijo, da matematike le ni tako nemogoče razumeti. Za konec pa kakšen učenec še ponovi ves dokaz. Takšno dokazovanje pomaga človeku k samostojnemu logičnemu mišljenju ter k razumevanju, zakaj je nekaj res v matematiki in kakšne so zveze med navidez različnimi matematičnimi pojmi. Ob raznih zgledih avtor pokaže, kako je elementarna algebra v pomoč geometriji, marsikdaj pa tudi obratno (na primer vsota neskončne vrste pomeni prostornino piramide in jo tako zlahka določimo). Določanje ploščin in prostornin avtor lepo poenostavi, tako da upošteva, kako se le-te spremenijo pri raztegih likov in teles. V poglavju Pitagorejske trojice so le-te podane v celoti, na podlagi parametrične izražave vseh racionalnih točk na enotski krožnici. V poglavju Neskončnosti pa ugotovimo, da je racionalnih števil števno mnogo, realnih števil pa neštevno mnogo. S sugestivno izpeljanimi dokazi actor po najkrajši poti pomaga učencem razumeti, za kaj gre in kakšne so zveze med posameznimi trditvami; pomaga jim dojeti lepoto matematične zgradbe.

Ta izredna knjiga bo zares koristila učencem višjih razredov osnovne šole pa tudi starejšim. Vsak pomenek je v sebi sklenjen, tako da knjige ni potrebno prebrati od začetka do konca. Vsaka snov pomeni enoto zase, da se lahko ukvarjate z njo neodvisno od drugih. Učitelje matematike bodo poleg avtorjevega izvirnega pristopa zanimali tudi številni metodični napotki, ki so zbrani v pripombah k posameznim poglavjem.

[Iz predstavitve knjige v revijah Presek 18
in Obzornik za matematiko in fiziko 38]

DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2005. Zadnji popravek strani dne 21. novembra 2008.