Jakob Cimprič in Jasna Prezelj: REŠENE NALOGE IZ ANALIZE IV


DMFA–založništvo | Cenik

Rešene naloge iz analize IV
Zbirka: Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (številka 51)
Leto izida: 2017
Obseg: 156 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-286-7
Cena: 15,00 EUR

Kazalo

  1. Parcialne diferencialne enačbe prvega reda
  2. Klasifikacija PDE II. reda v dveh spremenljivkah
  3. Laplacova enačba
  4. Difuzijska enačba
  5. Valovna enačba
  6. Laplacova transformacija
  7. Fourierove vrste
  8. Fourierova transformacija
  9. Rešitve nalog
  10. LiteraturaDMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS