Aleš Toman: REŠENE NALOGE IZ FINANČNE MATEMATIKE 1, Finančni instrumenti


DMFA–založništvo | Cenik

Rešene naloge iz finančne matematike 1
Zbirka: Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (številka 49)
Leto izida: 2016
Obseg: 204 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-268-3
Cena: 18,00 EUR

Kazalo

 1. Predgovor
 2. Predpostavke finančnega trga
 3. Časovna vrednost denarja
 4. Obveznice
 5. Terminski posli
 6. Zamenjave
 7. Opcije
 8. Rešitve nalog
 9. Slovar izrazov
 10. Stvarno kazalo
 11. LiteraturaDMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2016. Zadnji popravek strani dne 13. aprila 2016.